Giao lưu nhân dân Việt - Anh còn nhiều dư địa để phát triển

Phóng sự ảnh Xem tiếp