Thắt chặt quan hệ láng giềng tốt đẹp Việt Nam và Campuchia

Phóng sự ảnh Xem tiếp