Thứ trưởng Nội vụ: Không thể xuyên tạc tự do tôn giáo ở Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp