Thủ tướng tiếp lãnh đạo các hội hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp