VUFO sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về đối ngoại nhân dân với nữ cán bộ ngoại giao Lào

Phóng sự ảnh Xem tiếp