Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023

Phóng sự ảnh Xem tiếp