Trao Quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với nguyên Trưởng ban Ban Thông tin đối ngoại Nguyễn Kim Doanh

Phóng sự ảnh Xem thêm