Trao tặng vật tư y tế ủng hộ nhân dân Hoa Kỳ chống dịch Covid-19

Phóng sự ảnh Xem thêm