"Tuần lễ Việt Nam" tại Nga nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực

Phóng sự ảnh Xem tiếp