Tuyên dương 75 thanh niên tiên tiến Khối các cơ quan Trung ương

Phóng sự ảnh Xem tiếp