Video: Giữa những quê hương - Những người lính da trắng của Bác Hồ

Phóng sự ảnh Xem tiếp