Việt Nam-Mông Cổ: Quan hệ hợp tác hữu nghị trải dài gần 70 năm

Phóng sự ảnh Xem tiếp