Việt Nam tặng vật tư hóa chất để Lào sản xuất 7 tấn gel rửa tay khô chống COVID-19

Phóng sự ảnh Xem thêm