Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Đại hội Hội đồng Hòa bình thế giới lần thứ 22

Phóng sự ảnh Xem tiếp