50 năm hữu nghị Việt Nam - Malaysia: Đúc kết những kinh nghiệm quý cho tương lai

Phóng sự ảnh Xem tiếp