61 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Đồng hành để cùng phát triển

Phóng sự ảnh Xem tiếp