ASEAN 2020: Bảo vệ Ngôi nhà chung ASEAN trước đại dịch COVID-19

Phóng sự ảnh Xem thêm