Bộ Ngoại giao Đức ghi nhận sự hỗ trợ của chính phủ, nhân dân Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm