NPA-RENEW di dời và phá hủy 231 vật liệu nổ tại Quảng Trị

Phóng sự ảnh Xem thêm