Đối ngoại nhân dân Việt-Mỹ: Mang tính đặc thù và quan trọng

Phóng sự ảnh Xem thêm