ActionAid mong muốn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển

Phóng sự ảnh Xem tiếp