Biểu hiện sinh động của tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước

Phóng sự ảnh Xem thêm