Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đà Nẵng nhận Cờ thi đua dẫn đầu khối thi đua các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp thành phố Đà Nẵng năm 2011

Phóng sự ảnh Xem thêm