Bình Định gặp mặt hữu nghị kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản