COPI khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho học sinh tại tỉnh Phú Thọ

Phóng sự ảnh Xem tiếp