GNI hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Phóng sự ảnh Xem tiếp