PACCOM và tổ chức Tzu Chi hợp tác hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn

Phóng sự ảnh Xem tiếp