Cà Mau: Tập huấn kiến thức công tác đối ngoại nhân dân cho gần 200 cán bộ

Phóng sự ảnh Xem tiếp