Lâm Đồng: trao Kỷ niệm chương cho 32 cựu quân tình nguyện từng giúp cách mạng Campuchia