Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị và hợp tác văn hóa Ấn Độ thăm Quảng Ninh

Phóng sự ảnh Xem tiếp