Gia Lai bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân cho cán bộ chủ chốt

Phóng sự ảnh Xem tiếp