Liên hiệp CTCHN Tây Ninh ngay nhiệm kỳ đầu vận động được 105 tỷ đồng viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Phóng sự ảnh Xem tiếp