Cải thiện sinh kế cho 6.000 người dân tộc thiểu số Sơn La

Phóng sự ảnh Xem tiếp