Cần khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Venezuela

Phóng sự ảnh Xem tiếp