Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga tiếp ông Shimizu Akira, Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp