Chủ tịch Nguyễn Phương Nga nhận kỷ niệm chương của UB về quan hệ giữa các dân tộc và hợp tác hữu nghị với nước ngoài của Uzbekistan

Phóng sự ảnh Xem tiếp