Chủ tịch Hồ Chí Minh trong con mắt nhà sử học Anh John Callow

Phóng sự ảnh Xem tiếp