Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt Takebe Tsutomu

Phóng sự ảnh Xem thêm