Đại sứ Indonesia Ibnu Hadi: Việt Nam mãi mãi trong trái tim tôi

Phóng sự ảnh Xem thêm