Đại sứ UAE tại Việt Nam muốn tăng cường giao lưu nhân dân thông qua VUFO

Phóng sự ảnh Xem thêm