Liên hiệp Hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam – Lào chúc mừng Quốc khánh Lào lần thứ 45

Phóng sự ảnh Xem thêm