Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tiếp Đại sứ Iran

Phóng sự ảnh Xem thêm