Liên hiệp Hữu nghị góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ “kép”

Phóng sự ảnh Xem thêm