Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ ASEAN giúp đỡ Myanmar

Phóng sự ảnh Xem thêm