Chủ tịch Nguyễn Phương Nga: Đối ngoại nhân dân đóng vai trò quan trọng trong hòa bình, hòa giải

Phóng sự ảnh Xem tiếp