"Cuba - Việt Nam: Hai dân tộc, một lịch sử": Biên niên sử nghĩa tình hai nước

Phóng sự ảnh Xem tiếp