ĐBSCL "đói" vốn ứng phó biến đổi khí hậu

Phóng sự ảnh Xem thêm