Đã có ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài

Phóng sự ảnh Xem tiếp