Chủ tịch Nguyễn Phương Nga tiếp Trụ trì chùa Pháp Vương Thích Đức Tuấn

Phóng sự ảnh Xem tiếp