Bộ Ngoại giao: Chú trọng công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine

Phóng sự ảnh Xem tiếp